نوشته های برچسب شده با : "بتن ریزی هوای گرم"

راهکارهای بتن ریزی مطلوب در شرایط نامساعد گرم

سنگدانه: برای ایجاد دوام در بتن در مناطق گرم بویژه مرطوب ، لازم است سنگدانه ها از جذب آب کمی برخوردار باشند . ظرفیت جذب آب سنگدانه درشت در آبا به 5/2 و برای سنگدانه ریز به 3 درصد محدود شده است. سیمان: بهتر است از سیمانهای ریز و زودگیر استفاده نشود و سیمانهای با گرمازائی کم و حاوی مواد پوزولانی ( بعنوان جایگزین ) بکار روند . سیمانهای آمیخته از این نظر مناسب اند . بهتر است مقدار سیمان زیاد نباشد . محدود کردن عیار سیمان به حدود 400 کیلوگرم می تواند یک توصیه تلقی گردد.

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در شرایط و اقلیم های مختلف ، متفاوت است و نیازمند رعایت اصولی است. به طور کلی بتن ماده مقاومی است اما این مقاومت و استحکام ، تا حد زیادی به نحوه بتن ریزی و اجرای آن نیز بستگی دارد.