گیره واتراستاپ

قطعه ای فولادی که برای نصب و ثابت سازی واتراستاپ در داخل سازه کاربرد دارد . گیــره واتر استاپ توسط شاخک های خـود لبه واتر استاپ را گرفته و ثابت می کند . پیشنهاد می شود در هر متر طول ۴ عدد گیره واتر استاپ استفاده شود .

درباره نویسنده