واتراستاپ هیدروفیلی

واتراستاپ هیدروفیلی

این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و پلیمر با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که بصورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم می شوند و مانع عبور آب از درزهای اجرائی و درزهای سرد خواهند شد.

کاربرد:

-آب بندی درزهای اجرایی سطوح افقی و عمودی

-آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی

-آب بندی دور لوله ها و جایگزینی فلنج های آب بند

-نفوذ ناپذیر سازی درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی در انواع سازه های آبی و سدها

درباره نویسنده