واتراستاپ تخت

واتراستاپ تخت

واتر استاپ،نوار آب بند قابل انعطافی است که برای آب بند کردن در قسمت های قطع بتن مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت این محصول از مواد اولیه P.V.C مرغوب و بر اساس استاندارد DIN  و ASTM در اندازه های عرضی و در ضخامت های متنوع با توجه به شرایط محل قطع و فشار وارد بر بتن در مدل های مختلف طراحی و تولید می گردند.

واتراستاپ تخت  در درزهای اجرایی داخلی مانند کف ها و اتصالات دیوار به منظور جلوگیری از نفوذ آب کاربرد دارند.

بسته بندی ضخامت عرض مدل
۲۵ m ۳ ۱۵ cm waterstop   T15
۲۵ m ۳ ۲۰ cm waterstop   T20
۲۵ m ۳٫۵ ۲۵ cm waterstop   T25
۲۵ m ۴٫۵ ۳۰ cm waterstop   T30
۲۵ m ۶ ۳۰ cm waterstop   T30

 

درباره نویسنده