دلایل و معایب ایجاد ترک در سازه های بتنی

در بتن و سازه های بتنی معمولا ترک ها قابل انتظار هستند اما باید دقت داشته باشید که این ترک ها از حد مجاز تجاوز نکنند. وجود ترک در بتن می تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•ترک از نظر زیبایی برای بتن مشکل ایجاد می کند.
•در برخی از موارد اندازه ترک ها غیر قابل قبول است و موجب خروج سازه بتنی از حالت آب بندی می شود.
•گاها ترک ها می تواند بر دوام سازه اثر منفی بگذارند.   

 

این موارد تنها برخی از مشکلاتی هستند که ترک ها در بتن ایجاد می کنند. دلایل ایجاد ترک در بتن متفاوت است و به علل مختلفی ممکن است در بتن ترک ایجاد شود. در برخی از موارد ترک تنها موجب ایجاد تاثیر منفی در ظاهر بتن می شود اما گاها این ترک ها می تواند بر دوام و مقاومت بتن نیز تاثیر منفی بگذارند. اهمیت ترک های موجود بر روی سازه های بتنی به نوع سازه و همچنین نوع ترک خوردگی بستگی دارد. برای تعمیر این ترک ها نیز باید از علت ایجاد ترک آگاه شد و متناسب با آن به ترمیم بتن پرداخت.

علل ایجاد ترک در بتن
•از علل فرسودگی و ایجاد ترک در بتن می توان به نفوذ نمک اشاره کرد.
•یکی دیگر از دلایل ایجاد ترک ، اشتباهات طراحی است.
•اشتباهات اجرایی نیز می تواند موجب ایجاد ترک در بتن شود.
•از دیگر عوامل ایجاد ترک در بتن ، حملات کلریدی می باشد.
•حملات سولفاتی نیز می تواند در بتن موجب ایجاد ترک شوند.
•حریق و آتش سوزی از دیگر عوامل فرسودگی و تخریب بتن است.
•عمل یخ زدگی برای بتن خیس یک عامل مخرب است و موجب ایجاد ترک در بتن می شود.
•نمک های ذوب یخ نیز می تواند یکی از دلایل بروز خرابی های سطحی در بتن می باشد.
•انبساط حاصله از واکنش قلیایی سنگدانه ها نیز در بتن ترک ایجاد می کند.
•کربناسیون نیز موجب خوردگی آرماتور بتن و در نهایت فرسودگی آن می شود.

درباره نویسنده