خزش بتن

خزش در بتن چیست؟

به‌طورکلی، پدیده‌ی خزش (creep) به‌صورت ” تغییر شکل سازه‌ی بتنی تحت اثر بار پایدار” تعریف می‌شود. فشار و تنش بلندمدت روی بتن می‌تواند موجب شود که بتن دچار تغییر شکل شود. این تغییر شکل معمولاً در جهت نیروی اعمال‌شده رخ می‌دهد، مانند ستون بتنی که فشرده می‌شود و یا تیری که دچار کمانش می‌گردد. پدیده‌ی خزش لزوماً موجب گسیختگی بتن نخواهد گردید و در هنگام طراحی سازه‌ی بتنی می‌بایست مدنظر قرار بگیرد.

عوامل تأثیرگذار بر پدیده‌ی خزش:
۱٫سنگدانه ها
۲٫نسبت‌های مخلوط بتن
۳٫سن بتن

توضیح ۱: سنگدانه های موجود در بتن دچار پدیده‌ی خزش نمی‌شوند و ازاین‌رو هرچقدر قدرت سنگدانه ها بیش‌تر باشد، پدیده‌ی خزش نیز کاهش می‌یابد. مدول الاستیسیته در سنگدانه ها فوق‌العاده اهمیت دارند و هرچقدر مدول الاستیسیته در سنگدانه بیش‌تر باشد، احتمال وقوع خزش کم‌تر می‌شود.

توضیح ۲: میزان چسبندگی (paste) مصالح بتنی یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در پدیده‌ی خزش است. هرچقدر چسبندگی و یکدستی بتن کم‌تر باشد، احتمال وقوع خزش بیش‌تر می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که هرچقدر نسبت آب به سیمان (w/c) بیش‌تر باشد، خزش با احتمال بیش‌تری به وقوع خواهد پیوست.

توضیح ۳: این موضوع کاملاً مشخص است که کیفیت مخلوط بتنی (ژل) با گذشت زمان بیش‌تر می‌شود و بار اعمالی را بهتر تحمل می‌کند. این در حالی است که بتن تازه با اعمال بارهای کم نیز تغییر شکل نشان می‌دهد.

درباره نویسنده