بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در شرایط و اقلیم های مختلف ، متفاوت است و نیازمند رعایت اصولی است.  به طور کلی بتن ماده مقاومی است اما این مقاومت و استحکام ، تا حد زیادی به نحوه بتن ریزی و اجرای آن نیز بستگی دارد.

مشکلات و مسائل بتن ریزی در هوای گرم
•برای بتن ریزی در اقلیم گرمسیری ، نیازمند آب بیشتر در مخلوط بتن خواهید بود.
•سیمان در این نوع بتن ریزی دارای سرعت گیرش بالاتری است.
•به موجب گیرش زودرس ، اسلامپ و کارایی این بتن کاهش پیدا می کند.
•در بتن ترکهای جمع شدگی خمیری شکل می گیرد.
•در ابتدا در این نوع بتن ریزی ، مقاومت فشاری افزایش پیدا می کند اما مقاومت فشاری نهایی این بتن کاهش می یابد.
•نفوذ پذیری در این نوع بتن ریزی افزایش پیدا می کند و پایایی این بتن به طور محسوسی کاهش می یابد.
•سطح بتن با این نوع بتن ریزی ، ظاهر نامطلوبی می یابد.

تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم
•در زمان تهیه مخلوط بتن ، دمای سیمان باید از ۵۰ درجه کمتر باشد. برای این منظور می توانید سیمان را در سیلو های مناسب و یا در کارخانه بتن در سایه نگهداری کنید.
•مصرف سیمان باید در بین محدوده ۳۵۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد. در این محدوده بتن دارای کارایی و مقاومت کافی خواهد بود. اما از این مقدار بیشتر ، دمای بتن تازه را افزایش می دهد.
•در بتن ریزی در شرایط هوای گرم و در مناطق گرمسیری توصیه می شود از مواد افزودنی بتن که دارای خاصیت کاهش دمای گیرش هستند، استفاده نمایید.
•سنگدانه های مورد استفاده در ترکیب بتن باید در شرایط سایه و در محل های نسبتا خنک نگهداری شوند. می توان آنها را در زیر سایه بان قرار داد و یا آنها را آب پاشی کرد.
•در بتن ریزی در هوای گرم بهتر است از سنگدانه های گرد استفاده شود زیرا کارایی را بالا می برد.
•از نظر دانه بندی ، شن و ماسه دارای استانداردی هستند که برای بتن ریزی در هوای گرم ، توصیه می شود دانه ها، در حد میانی استاندارد باشند. در این محدوده بتن متراکم تولید می شود.
•برای لوله ها و مخازن آب ، بهتر است از عایق های حرارتی استفاده کنید. توصیه می شود تا حدالامکان برای تولید بتن از آبی استفاده کنید که خنک باشد. برای این منظور می توانید از یخ نیز برای خنک سازی آب استفاده نمایید.
•هرگز از آب بیش از حد برای تهیه بتن استفاده نکنید.

درباره نویسنده