فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

مواد افزودنی فوق روان کننده بتن به عنوان کاهنده آب به مقدار زیاد (HRWR) نیز شناخته می شود. و میزان آب لازم برای ساخت بتن را ۱۲ تا ۳۰ درصد کاهش می دهد و می توان آن را با اسلامپ کم تا نرمال و نسبت آب به سیمان برای ساختن بتن با سیال اسلامپ بالا اضافه کرد.

مزایای استفاده از فوق روان کننده بتن

مواد افزودنی فوق روان کننده بتن نیز مانند مواد افزودنی کاهنده آب دارای مزیت هایی هستند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.
•از اولین مزایای استفاده از فوق روان کننده در بتن ، افزایش استحکام، مقاومت و تراکم بتن است.
•یکی دیگر از نقاط قوت فوق روان کننده ها استفاده از سیمان کمتر اما ایجاد استحکام برابر با سایر انواع بتن بدون مواد افزودنی است.

و به طور خلاصه ثابت ماندن نسبت آب به سیمان نیز در این نوع بتن که دارای فوق روان کننده است، یکی از مزایای آن محسوب می شود. این در صورتی است که با این حال درصد روان بودن بتن افزایش یافته است.

درباره نویسنده