روان کننده بتن

انواع روان کننده بتن

یکی از مواد افزودنی بتن که دارای کاربرد فراوانی می باشد، روان کننده بتن است. روان کننده بتن دارای کاربرد های زیادی است که در این بخش اطلاعات جامعی را در مورد این مواد افزودنی بتن در اختیار شما کاربران عزیز قرار می دهیم. این ماده در بتن کاربرد های فراوانی دارد. یکی از تاثیرات این ماده افزودنی ، افزایش روانی بتن در انواع بتن با نسبت آب به سیمان برابرمی شود به گونه ای که مقاومت آن بدون کاهش باقی می ماند .

در برخی دیگر از انواع بتن که نسبت آب به سیمان در آن کمتر است موجب می شود تا مقاومت بتن افزایش پیدا کند. علاوه بر این منجر به روانی کافی در بتن نیز می شود. و در نهایت در آن دسته از انواع بتن که دارای مقدار کمتری سیمان هستند، نسبت آب به سیمان را کاهش می دهند و منجر به صرفه جویی در میزان مصرف سیمان می شود.

روان کننده بتن در واقع مواد آلی هستند و یا ترکیبی از این مواد می باشند. این نوع مواد افزودنی بتن را می توان به منظور افزایش کارپذیری با هدف تسهیل بتن ریزی در محل هایی که غیر قابل دسترس هستند مورد استفاده قرار داد. روان کننده بتن را می توان بر اساس طبقه بندی ASTMC494 به سه دسته طبقه بندی کرد. این نوع دسته بندی به شرح زیر است:
•روان کننده بتن نوع A با خاصیت کاهش دهندگی آب بتن
•روان کننده نوع D دارای دو خاصیت کاهش دهندگی آب بتن و تاخیر در گیرش بتن به صورت توام
•و در نهایت روان کننده نوع E که در بتن دو خاصیت زودگیری و کاهش دهندگی آب را با هم ایجاد می کند.

درباره نویسنده